Zorgvuldig omgaan met persoonlijke gegevens is voor mij erg belangrijk. Daarom verwerk ik je gegevens op een veilige manier. Daarbij ga ik uit van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

In deze privacyverklaring staat welke gegevens ik verzamel en verwerk en met welk doel. Ook jouw rechten op gebied van het verwerken van je gegevens staan hier in. Voor vragen over privacy en gegevensverwerking kun je contact opnemen met jessica@xxs2info.nl

Artikel 1        Wie is XXs2info?

XXs2info is een eenmanszaak, gevestigd in Leiderdorp. Eigenaar is Jessica Langenhoff. XXs2info staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 77778227. Jessica Langenhoff is bij XXs2info verantwoordelijk voor het verwerken jouw persoonsgegevens.

Artikel 2        Welke gegevens gebruikt XXs2info?

Hier kun je een overzicht vinden van de gegevens die ik van je verwerk, waarom ik dit doe, welke juridische grondslag ik heb om deze gegevens van je te mogen verwerken en hoelang ik deze gegevens zal bewaren. 

XXs2info verwerkt
-naam, adres, woonplaats
-telefoonnummer, e-mailadres
-andere gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen XXs2info en de klant.
Om literatuuronderzoek te doen voor een medische vraag, heb ik ook informatie nodig over de diagnose (naam van de ziekte). Ik vraag mijn klanten om dat anoniem te doen. Dus zonder naam, geboortedatum of andere informatie waaraan de zorgvrager te herkennen is. Als het nodig is, help ik mijn klanten om veilig met deze informatie om te gaan.
Ik doe alles wat ik kan om zorgvuldig te werk gaan. Zie ook de pagina met het voorbehoud over het gebruik van de medische informatie.

Voor facturatie en de financiële administratie verwerk ik
-je naam of die van jouw contactpersoon, bedrijfsnaam
-factuuradres, e-mailadres,
-KvK-nummer, eventueel btw-nummer
-bankgegevens en openstaande saldo
Zonder deze gegevens kan ik je betaling niet verwerken. Ik heb deze gegevens dus nodig voor de uitvoering van de overeenkomst. Volgens een wettelijke verplichting van de Belastingdienst dien ik deze gegevens 7 jaar te bewaren. Na deze periode zal ik deze gegevens van jou binnen 1 jaar verwijderen.

Als je en klacht hebt over mijn dienstverlening zal ik je naam, e-mailadres, eventueel telefoonnummer en de inhoud van deze klacht verwerken om tot een zo goed mogelijke oplossing te kunnen komen. Deze gegevens gebruik ik voor een optimale uitvoering van de overeenkomst. Ik zal gegevens met betrekking tot klachten binnen 1 jaar na afhandeling verwijderen.

Artikel 3        Hoe krijgt XXs2info deze gegevens?

Bovenstaande gegevens kreeg ik van jou als klant of contactpersoon. Het kan ook gebeuren dat ik gegevens over mensen verwerk omdat dat nodig is voor het uitvoeren van de overeenkomst met één van mijn klanten. Denk bijvoorbeeld aan een geanonimiseerde (onherkenbare) beschrijving van een medische vraag. Ik bewaak daarbij het zorgvuldig omgaan met vertrouwelijke (medische) gegevens en begeleid daarin ook klanten en anderen.

Artikel 4        Welke rechten heb je als het gaat om deze gegevens?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming geeft je een aantal rechten over de persoonsgegevens die je door mij laat verwerken.

1. Inzage – Je kunt altijd een verzoek doen bij XXs2info/ Jessica Langenhoff om jouw gegevens in te zien.
2. Wijziging – Als je na het inzien je gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kun je mij vragen dat te doen.
3. Bezwaar – Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw gegevens met als juridische grondslag het gerechtvaardigd belang van XXs2info/ Jessica Langenhoff.
4. Gegevensoverdracht – Mocht jij je gegevens bij een andere aanbieder willen onderbrengen, dan zal ik jouw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door gangbare digitale systemen te openen is.
5. Intrekking – Wanneer ik gegevens heb verwerkt op basis van jouw expliciete toestemming, heb jij het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die ik je kan leveren.

Om gebruik te maken van jouw rechten kun je een verzoek sturen naar jessica@xxs2info.nl. Ik zal je verzoek zo snel mogelijk beoordelen. Wanneer ik niet aan je verzoek kan voldoen, zal ik je laten weten waarom ik jouw verzoek afwijs.

Artikel 5        Wie ontvangen jouw gegevens?

XXs2info/ Jessica Langenhoff geeft jouw gegevens niet aan andere mensen of organisaties, behalve als dit nodig is voor de bedrijfsvoering of als het wettelijk moet. Ik zal jouw gegevens niet doorverkopen aan derden.

Artikel 6        Slotbepalingen

Deze privacyverklaring kan aangepast worden als wet- en regelgeving veranderd wordt of als gevolg van groeiend inzicht. Als je vragen hebt over deze verklaring of de manier waarop ik je gegevens gebruik, kun je een e-mail sturen naar jessica@xxs2info.nl. Daar is ook mijn AVG- en privacybeleid op te vragen. Als je een klacht hebt over de manier waarop ik met je gegevens omga kun je mij dat laten weten. Daarnaast kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Versie juni 2020