Communicatie- en informatiedienstverlening voor midden- en kleinbedrijf in de sector zorg en welzijn

XXs2info begon in het voorjaar van 2020, midden in de corona-crisis. Door de crisis is er extra vraag naar goede, toegankelijke informatie over gezondheid en ziekte. XXs2info geeft toegang tot informatie. Jessica Langenhoff helpt mensen die op zoek zijn naar goede informatie over gezondheid en welzijn. En bedrijven en organisaties die betrouwbare en toegankelijke informatie willen geven aan hun klanten.

Communicatiedienstverlening:

Schrijven van teksten voor o.a. websites, social media en folders. Aansluitend bij de doelgroep: van laaggeletterd tot hooggeleerd. Duidelijke taal, begrijpelijk en toegankelijk. Met als basis de informatie die de opdrachtgever aanlevert en/of de informatie die ik vind bij literatuuronderzoek.
Meedenken over de meest effectieve manier om de boodschap over te brengen, ondersteunen bij het vinden van passende afbeeldingen.
Ondersteunen bij het schrijven van subsidieaanvragen en onderzoeksvoorstellen.
Meer over communicatiedienstverlening op deze pagina.

Informatiedienstverlening:

Doen van literatuuronderzoek in PubMed (een databank met medische wetenschappelijke literatuur) en op internet. Bewerken van de gevonden informatie tot een overzichtelijke lijst, zo nodig met een korte toegankelijke samenvatting. Voor iedereen met vragen op gebied van gezondheid en zorg: zorgverleners, zorgvragers, organisaties op gebied van zorg en welzijn. Meer over informatiedienstverlening op deze pagina.

Geven van workshops informatievaardigheden aan kinderen en volwassenen. Professionals leren zelf een vraag uit hun praktijk te beantwoorden met behulp van informatie op websites en uit PubMed. Mensen leren echt nieuws van nepnieuws te onderscheiden en helpen op een gezonde manier gebruik te maken van alle informatie op Internet. Meer over workshops op deze pagina.

Overige dienstverlening:

Ordenen en beschrijven van papieren archieven
Redigeren van teksten: verzorgd en toegankelijk Nederlands
Vertalen van medische teksten van Engels naar Nederlands
Zie ook mijn portfolio

Jessica op het EAHIL congres in 2014
Jessica op het EAHIL congres in 2014