XXs2info: toegang tot informatie


Communicatie- en informatiedienstverlening voor midden- en kleinbedrijf in de sector zorg en welzijn

Communicatiedienstverlening:

Schrijven van teksten voor o.a. websites, social media en folders. Ondersteunen bij het schrijven van subsidieaanvragen en onderzoeksvoorstellen. Aansluitend bij de doelgroep: van laaggeletterd tot hooggeleerd. Gebaseerd op wat u aanlevert of op literatuuronderzoek.

Informatiedienstverlening:

Doen van literatuuronderzoek in PubMed (een databank met medische wetenschappelijke literatuur) en op internet. Bewerken van de gevonden informatie tot een overzichtelijke lijst, zo nodig met een korte toegankelijke samenvatting. Voor iedereen met vragen op gebied van gezondheid en zorg: zorgverleners, zorgvragers, organisaties op gebied van zorg en welzijn.

Geven van workshops informatievaardigheden aan kinderen en volwassenen. Professionals leren zelf een vraag uit hun praktijk te beantwoorden met behulp van informatie op websites en uit PubMed. Mensen leren echt nieuws van nepnieuws te onderscheiden en helpen op een gezonde manier gebruik te maken van alle informatie op Internet.

Overige dienstverlening:

Ordenen en beschrijven van papieren archieven.
Redigeren van teksten: verzorgd en toegankelijk Nederlands
Vertalen van medische teksten van Engels naar Nederlands