Archie Cochrane

Archie Cochrane leefde van 1909 tot 1988. Hij was een arts en in de Tweede Wereldoorlog zorgde hij voor zijn medegevangenen in het kamp. Na de oorlog heeft hij zelf wetenschappelijk onderzoek gedaan. Ook heeft hij veel bijgedragen aan betere onderzoeksmethoden en technieken. Dat deed hij om de gezondheid van groepen mensen te verbeteren. De Cochrane Library is naar hem genoemd. Hij is een leeftijdsgenoot van mijn grootouders en hij deed wat hij kon om de gezondheid van mensen te verbeteren.

Cochrane Library

De Cochrane Library is een samenwerking van artsen en onderzoekers over de hele wereld. Zij verzamelen de resultaten van onderzoeken. Daarvan maken ze samenvattingen. Dat gebeurt volgens een vast systeem zodat de resultaten van meerdere onderzoeken over één onderwerp vergeleken kunnen worden. Dan heb je één gezamenlijke uitkomst in plaats van verschillende die elkaar soms tegenspreken. Zo’n uitkomst wordt opgeschreven in een ‘review’: een overzichtsartikel. De reviews van Cochrane hebben altijd een samenvatting in ‘plain language’: begrijpelijk Engels. Vaak staat er een grafiek bij waarin je in één keer de uitkomst kunt zien. Dat scheelt artsen en andere lezers veel tijd. Zo’n grafiek zie je ook in het logo. De combinatie van wetenschappelijke aanpak, de gezondheid van mensen verbeteren en toegankelijk presenteren spreekt me aan.

Logo van de Cochrane Library. Het is een grafiek die een samenvatting geeft van verschillende artikelen. Je kunt in een keer de uitkomst zien.