Je wilt je patiënten/cliënten informeren over hun aandoening of de behandeling. Iemand die begrijpt waar het over gaat, kan beter meedenken, betere keuzes maken en is meer therapietrouw. Voor het geven van informatie is maar weinig tijd. Tijdens het consult of daarna wil je iets laten zien, lezen, luisteren…. Welke informatie is duidelijk en tegelijk volwassen? Waar is betrouwbare toegankelijke informatie te vinden? Hoe kunnen mensen leren om beter met informatie om te gaan?

Jessica van XXs2info is je personal shopper voor gezondheidsinformatie

Hoe zou het zijn om hulp in te kunnen schakelen bij het vinden van informatie voor je doelgroep? En wat als iemand anders mensen ondersteunt met gezondheidsvaardiger worden? XXs2info helpt je met het zoeken en toegankelijk maken van informatie voor je doelgroep. Er zijn verschillende mogelijkheden:

Voorpagina van het e-book 'FH wat is dat?' met een meneer die hengelt naar een cholesterolbolletje
Voorpagina van het e-book ‘FH wat is dat?’