Iedereen kent ze wel: met een hele stapel printjes komen ze binnen. Gevonden op internet, al dan niet met hulp van familie of vrienden. Ze hebben geen antwoorden gekregen maar wel veel nieuwe vragen. Om die allemaal door te nemen kost veel tijd. Het zou zo handig zijn als mensen zelf al iets beter onderscheid konden maken tussen zin en onzin. Als ze informatievaardig zijn.

Een gezonde afweer tegen nepnieuws kun je opbouwen

Op de basisschool is ‘nieuwsbegrip’ nu een vak. Informatievaardigheid is nodig om te weg te vinden in het enorme aanbod op internet. Niet iedereen heeft dat van jongs af aan geleerd. Veel mensen kunnen vanuit hun huiskamer het wereldwijde web op en verdwalen daar. Ze vinden informatie die onbetrouwbaar is of echt onjuist. Dat geeft onrust en misverstanden. Met een workshop over gezondheidsinformatie bouw je aan een gezonde afweer tegen nepnieuws.

Mijn workshops zijn toegankelijk voor iedereen. Ik praat ‘normaal Nederlands’ en schakel makkelijk tussen taalniveaus. Het thema van de workshop kan ik afstemmen op de deelnemers. Voorbeelden geven die aansluiten bij de interesses. Voor een patiëntenorganisatie kan ik een lijst maken met betrouwbare websites en boeken. Die kunnen mensen meenemen of de organisatie kan die na afloop versturen.